Tillsammans värmer vi Luleå

LuleKraft ägs till lika delar av SSAB och Luleå Energi. Vi levererar elkraft, hetvatten till fjärrvärme, processånga och torkgas.

Produktionen sker i vårt kraftvärmeverk vid SSAB, Luleå. Genom åren har vi tack vare samarbetet med SSAB och kommunen tillfört stora vinster till Luleborna, samhället och miljön.

Våra kunder är Luleå Energi, SSAB och Bio Energi.

Läs mer vad LuleKraft gör

Vår roll i energisystemet

Vi tar tillvara och nyttiggör processgas från SSAB:s stålverk i Luleå, och vi är en integrerad del av Luleås masugnsbaserade råjärnstillverkning, med syfte att återta och nyttiggöra SSAB:s processgaser med lågt specifikt energiinnehåll.

Mer om vår roll i energisystemet

Jobba hos oss

Vi söker alltid kunniga och engagerade talanger som vill leverera värme till Luleå. 

kontakt@lulekraft.se

Vad vi gör

Vår roll i energisystemet

Kraftvärmeverket togs i drift 1982, och sedan dess har vi producerat hetvatten och elkraft med samma mål – att nyttiggöra processgas med minskad miljöpåverkan och god ekonomisk avkastning. Det kombinerade kraft- och värmeverket drivs med i närmast svavelfri processgas från SSAB:s stålverk, och produktionen kan anpassas beroende på årstid.

All masugnsbaserad råjärnstillverkning behöver kol för reduktion av järnmalm. SSAB:s malmbaserade ståltillverkning i Luleå uppvisar en världsledande effektivitet när det gäller koldioxid per ton producerat stål. LuleKraft är en integrerad del av den masugnsbaserade råjärnstillverkningen i Luleå, med syfte att återta och nyttiggöra SSAB:s processgaser med lågt specifikt energiinnehåll. Alla andra bränslen i värmeverket skulle öka den totala mängden utsläpp av koldioxid mätt i Luleåsystemet som helhet.

Våra processer använder energi som motsvarar stora mängder annat bränsle, vilket gör att behovet av andra alternativ baserade på förbränning, har minskat i motsvarande mängd. Luleå har därmed ett mycket gynnsamt koncept för fjärrvärme, med Sveriges lägsta priser och minsta möjliga miljöpåverkan.

Processen

Så fungerar kraftvärmeverket

Gas förbränns i en ångpanna och vatten värms till ånga.

Ånga leds till en ångturbin som driver en elgenerator.

Ånga kyls till varmvatten som leds ut till fjärrvärmenätet.

Ånga används i SSAB:s industriella processer.

Varm rökgas används som torkgas i Bioenergis träpelletsfabrik.

Om oss

Detta är LuleKraft

LuleKraft bildades 1977 av Svenskt Stål AB och Luleå Kommun för att utveckla affärsidén om att producera fjärrvärme med processgaser från SSAB i Luleå. Ett kraftvärmeverk byggdes i Aronstorp, strax intill SSAB, och togs i drift 1982.

Vi tar tillvara på processgas och producerar elkraft och fjärrvärme, utan extra utsläpp eller ökad påverkan på miljön, och genom åren har samarbetet mellan SSAB och kommunen tillfört Luleå stora vinster när det gäller samhälle och miljö. Det alla lulebor och företag betalar för uppvärmning stannar i kommunen i form av intäkter och vinster i både kommunkassa och stålkoncern.

Produktionen

Information om hur mycket LuleKraft producerar under ett normalt år

Totalt tillförd energi, 2 000 GWh per år:

  • Masugnsgas: 70 %
  • LD-gas: 20 %
  • Koksgas: 10 %

Olja används vid behov under de kallaste dagarna.

Totalt levererad energi,
1 500 GWh per normalt år:

  • Hetvatten: 820 GWh
  • Elkraft: 550 GWh
  • Torkgas: 100 GWh
  • Processånga: 30 GWh

Alla siffror är ungefärliga och leveranserna varierar över året.

Jämförelser

Detta är jämförelser utifrån den produktion vi har under ett år

Årsförbrukningen av el för 20 000 st småhus.

Förbrukning av 60 000st elbilar som kör ett varv runt jorden.

Årsproduktionen av el för 125st vindkraftverk i Norrbotten

Akkats kraftstation i Luleälven producerar 1 500 GWh.

En kärnkraftsreaktor i Forsmark producerar 8 000 GWh.

9 300 solcellspaneler i parken Solsidan utanför Varberg producerar runt 3 GWh el per år.

Har du frågor eller funderingar om vår produktion? Kontakta oss!

Vill du spela en nyckelroll i ett varmt Luleå?

Vi söker alltid kunniga och engagerade talanger som vill leverera värme till Luleborna. Se våra lediga tjänster eller gör en spontanansökan.

Se våra lediga tjänster