Välkommen till Lulekraft

LuleKraft driver ett kraftvärmeverk som ägs till lika delar av SSAB och Luleå Energi. Vår energikälla är processgas från SSAB's stålverk i Luleå och våra produkter är hetvatten till fjärrvärme, elkraft, ånga och torkgas. Våra kunder är Luleå Energi, SSAB och Bio Energi.

Samarbetet mellan SSAB och Luleå Energi har genom åren tillfört Luleå stora vinster till ägare, samhälle och miljön. De pengar som Luleås alla hushåll och företag betalar för uppvärmning stannar i kommunen, som intäkt och vinster i både kommunkassa och stålkoncern. LuleKraft tar tillvara processgas och producerar elkraft och fjärrvärme, utan extra utsläpp eller ökad påverkan på miljön.