Välkommen till Lulekraft

LuleKraft driver ett kraftvärmeverk som ägs till lika delar av SSAB och Luleå Energi. Vår energikälla är processgas från SSAB's stålverk i Luleå och våra produkter är hetvatten till fjärrvärme, elkraft, ånga och torkgas. Våra största kunder är Luleå Energi och SSAB. LuleKraft har 40 medarbetare och omsätter 400 MSEK.

Samarbetet mellan SSAB och Luleå Energi har genom åren tillfört Luleå stora vinster till ägare, samhälle och miljön. De pengar som Luleås alla hushåll och företag betalar för uppvärmning stannar i kommunen, som intäkt och vinster i både kommunkassa och stålkoncern. LuleKraft tar tillvara processgas och producerar elkraft och fjärrvärme, utan extra utsläpp eller ökad påverkan på miljön.

Bild på BESÖK AV Energiminister Ibrahim baylan (S)

BESÖK AV Energiminister Ibrahim baylan (S)

Energiminister Ibrahim Baylan (S) besöker LuleKraft. Han visar stort intresse, kunskap och engagemang i frågor som berör Luleås energisystem, LuleKrafts elproduktion och fjärrvärmesystemets utmaningar.

Vid mötet deltog från vänster i bild:

Terese Trapp (Energiministerns pressekreterare), Yvonne Stålnacke (Kommunalråd S), Lars U Granberg (Norrbottens S), Anneli Sjömark (Vd Luleå Energi), Nils Edberg (Platschef SSAB), Ibrahim Baylan (Energiminister S), Stefan Viklund (ProdChef LuleKraft), Jonny Karlsson (Vd LuleKraft), Magnus Johansson (Fjärrvärmechef Luleå Energi), Jens Lundqvist (Styrelseordförande Luleå Energi), Fredrik Lundh Sammeli (Riksdagsman S) , Jennie Hellman (MekChef LuleKraft).

...
Bild på Statorn

Statorn

 Torsdagen den 10 september anlände båten Nathalie till Victoriahamnen med Lulekrafts nya stator. Statorn är tillverkad i Wroclaw, Polen och leverantör är Alstom.

Statorn lyftes från båt till trailer för vidare transport till Durocs lagerlokaler inne på SSABs område.

Där ska statorn lagras fram till installation på Lulekraft som är planerad sommaren 2016.

 

...