Anläggningens kapacitet

 

 

Ångpanna

Ångpannans dimension

42x13,3x10,5

 

m

Ångpannans totalvikt

815

 

ton

Tryck enligt ångpannans konstruktion

13,0

 

MPa

Tryck i ångdom vid full last

12,5

 

MPa

Tryck efter överhettare vid full last

11,1

 

MPa

Tryck före turbinpådrag vid full last

10,8

 

MPa

Ångmängd från panna vid full last

97

 

kg/s

Ångtemperatur efter överhettare

523

 

°C

Ångtemperatur före turbinpådrag

520

 

°C

Matarvattentemperatur vid full last

134

 

°C

Max flöde blandgas, 6 st brännare

90

 

m³n/s

Max flöde koksgas, 6 st brännare

6,9

 

m³n/s

Alternativ för eldningsolja

7,5

 

kg/s

Mavapumpar (matarvatten)

Pumpens tryck

14,5

 

MPa

Pumpens max flöde

110

 

kg/s

Pumpens max varvtal

3250

 

r/min

Motorns effekt

2500

 

kW

Motorns varvtal

1490

 

r/min

Luftfläkt

Fläktens max flöde

100

 

m³n/s

Fläktens varvtal

990

 

r/min

Motorns varvtal

990

 

r/min

Motorns effekt

1000

 

kW

Rökgasfläkt

Fläktens max flöde

155

 

m³n/s

Fläktens varvtal

1175

 

r/min

Motorns effekt

2500

 

kW

Motorns varvtal

1490

 

r/min

Ångturbin

Ångflöde turbin

97

 

kg/s

Ånga, avtappad från turbin (till SSAB)

8,3

 

kg/s

Ånga, flöde

8,3

 

kg/s

Ånga, temperatur

220

 

°C

Ånga, tryck

{0,6 ; 1,4}

 

MPa

Ånga, avtappad från turbin (till Bioenergi i Luleå)

2,5

 

kg/s

Fjärrvärme, temperatur, utgående

{75 ; 120}

 

°C

Fjärrvärme, temperatur, retur

{40 ; 70}

 

°C

Fjärrvärmepumpar, 2 fram/2 retur, (varvtalsstyrda)

1,06

 

m³/s

Fjärrvärmeflöde genom kondensor

1,4

 

m³n/s

Kallkondensor, tubyta

4226

 

Kondensatpumpar

6

 

st

Kylvattenpumpar (3 st x 1,14 m³/s, S maxflöde)

3,3

 

m³/s

Generator

Generatoreffekt (vid full last kondensdrift)

97

 

MWe

Generatoreffekt (vid full last mottrycksdrift)

86

 

MWe

Märkeffekt generator vid Cos Ø = 0,85

115

 

MVA

Värmevärde

Blandgas

3,3

 

MJ/m³n

Masugnsgas, BFG, 70% av energin in

2,7

 

MJ/m³n

LD-gas, BOFG, 20% --"--

9,0

 

MJ/m³n

Koksgas, COG, 10% --"--

17,5

 

MJ/m³n

Torkgas

Flöde max

20

 

m³n/s

Temperatur max

520

 

°C

Torkgasens effekt max

13

 

MW

Leveranser

Effekt fjärrvärme

{0 ; 20 - 185}

 

MW

Effekt elkraft

{0 ; 12 - 90}

 

MW

Effekt ånga

{0 ; 20}

 

MW

Effekt torkgas

{0 ; 13}

 

MW

 

Ordlista

Energi = Arbete  
Effekt = Arbete i tidsenhet  
Värmevärde = Bränslets energiinnehåll
k, kilo = Tusen
M, Mega = Miljon
G, Giga = Miljard
T, Tera = 1000 miljarder
J = Joule  
kJ = Kilo joule
MJ = Mega joule
V = Volt
W = Watt
Wh = Wattimme (3600 Js)
kW = Kilowatt
kWh = Kilowattimme  
MW = Megawatt  
MWh = Megawattimme  
MWv = Megawatt, värme  
GW = Gigawatt  
GWh = Gigawattimme  
TWh = Terrawattimme  
Nm3 = Normalkubikmeter  
Pa = Pascal  
MPa = MegaPascal