Produktionsiffror helår

Totalt tillförd energi 2000 GWh per år:

  • Masugnsgas 70% av energinnehållet
  • LD-gas 20%
  • Koksgas 10%

Olja används vid behov, de kallaste dagarna.

Totalt levererad energi 1500 GWh per år:

  • Hetvatten 770 GWh
  • Elkraft 600 GWh
  • Torkgas 100 GWh
  • Processånga 30 GWh

Vår energiverkningsgrad (µ) är 75% på helårsbasis.

Alla siffror är ungefärliga och leveranserna varierar kraftigt över året.

Några noteringar:

  • 40 småhus med elvärme kan värmas med 1 GWh
  • Akkats kraftstation i Luleälven producerar 1500 GWh
  • En kärnkraftsreaktor i Forsmark producerar 8000 GWh