Verksamheten

Våra produkter är elkraft, hetvatten till fjärrvärme, processånga och torkgas. Energiråvaran är processgas från SSAB i Luleå, från deras anläggningar koksverk, masugn och stålverk.

Hetvatten levereras till Luleå Energi för distribution i Luleå Energis fjärrvärmenät. Luleås fjärrvärmenät når alla större bostads- och industriområden i Luleå, Gammelstad och Sunderbyn.

Elkraft och ånga levereras till SSAB och används i deras industriella processer. Torkgas och ånga levereras till Bioenergi i Luleå för deras produktion av bränslepellets.