Produktion

KRAFTVÄRMEVERKETS PRODUKTION

Kraftvärmeverket är byggt för att använda processgas och producera hetvatten och elkraft. Det kombinerade kraft- och värmeverket kan anpassa produktionen beroende på de säsongsvisa variationerna och behovet av fjärrvärme.

 

  1. Gas förbränns i en ångpanna och vatten värms till ånga
  2. Ånga leds till en ångturbin som driver en elgenerator
  3. Ånga kyls till varmvatten som leds ut till fjärrvärmenätet
  4. Ånga används i SSAB´s industriella processer (vaakum)
  5. Varm rökgas används som torkgas i Bioenergis träpelletsfabrik