NSD Affärsliv 13 oktober 2006

LuleKraft en guldkalv trots minimal vinst 

LuleKraft gör ingen vinst. Men företaget är ändå en guldkalv. Luleborna har landets lägsta fjärrvärmetaxa. SSAB får billig elkraft. Därmed är ägarna nöjda.

Om LuleKraft vore privatägt skulle det förmodligen se till att få ut maximal vinst genom att hänga på de fantasipriser som idag är vardagsmat på energimarknaden. Men LuleKraft ägs 50/50 av SSAB och Luleå kommun. De vinster företaget gör går tillbaka till ägarna i form av billig energi.
- Vi har hittills anpassat priserna på energin så att årsresultatet blir noll säger LuleKraft vd Eric Sandström.