NSD 2 oktober 1981

Värmeverket på väg mot fiasko

Nu hopar sig orosmolnen över det nya kraftvärmeverket på Aronstorp i Luleå. Energibjässen som kommer att kosta 320 miljoner kronor att bygga och skulle kunna producera 1,6 miljarder kilowattimmar el och ge fjärrvärme till hela Luleå är i farozonen. Idag samlas frågetecknen kring projektet.

  • Kommer verket över huvud taget att byggas färdigt?
  • Kommer det att byggas klart och ställas i malpåse?
  • Kommer det att drivas oekonmiskt med olja i stället för gas?