Nyheter och press

Bild på BESÖK AV Energiminister Ibrahim baylan (S)

BESÖK AV Energiminister Ibrahim baylan (S)

Energiminister Ibrahim Baylan (S) besöker LuleKraft. Han visar stort intresse, kunskap och engagemang i frågor som berör Luleås energisystem, LuleKrafts elproduktion och fjärrvärmesystemets utmaningar. Vid mötet deltog från vänster i bild: Terese Trapp (Energiministerns pressekreterare), Yvonne Stålnacke (Kommunalråd S), Lars U Granberg (Norrbottens S), Anneli Sjömark (Vd Luleå Ene [...]

Läs mer

Bild på Statorn

Statorn

 Torsdagen den 10 september anlände båten Nathalie till Victoriahamnen med Lulekrafts nya stator. Statorn är tillverkad i Wroclaw, Polen och leverantör är Alstom. Statorn lyftes från båt till trailer för vidare transport till Durocs lagerlokaler inne på SSABs område. Där ska statorn lagras fram till installation på Lulekraft som är planerad sommaren 2016.