Statorn

 Torsdagen den 10 september anlände båten Nathalie till Victoriahamnen med Lulekrafts nya stator. Statorn är tillverkad i Wroclaw, Polen och leverantör är Alstom.

Statorn lyftes från båt till trailer för vidare transport till Durocs lagerlokaler inne på SSABs område.

Där ska statorn lagras fram till installation på Lulekraft som är planerad sommaren 2016.