Industribesök från Finland

En finsk delegation från regionen Brahestad med representanter från kommun, näringslivsutveckling och industri har besökt Lulekraft. De var intresserade av kraftvärmeverket och speciellt torkgasleveranserna.

Bakgrunden till besöket var idéer och tankar om bio-pellets produktion i Ylivieska/Sievi.