Affärer i Norr 2014-09-17

Lulekraft och Alstom Power Sweden har tecknat avtal om leverans av en generatorstator och magnetiseringsutrustning.

-Vi valde att samarbeta med Alstom för den kombination av beprövad och innovativ teknik som finns inom företaget, samt den tillförlitliga leveransen, säger Linus Alström, Lulekraft.

Generatorstatorn väger 110 ton och tillverkas i Wroclaw i Polen. Den kommer att transporteras på järnväg, båt och trailer till Luleå. 

Omkring 15 personer kommer att vara involverade i installation och idrifttagning som planeras ske augusti 2016.