Driftingenjör/-tekniker

LuleKraft söker en skiftgående driftingenjör/-tekniker. Du kom­mer att arbeta i en produktionsgrupp på kraftvärme­verket och vid hetvattencentralerna. Tyngdpunkten i arbetet är operativ drift. Anläggningarna ställer krav på tekniskt kunnande.

• Du styr, övervakar och optimerar driften

• Du övervakar leveranser av elkraft, fjärrvärme, ånga och torkgas

• Du medverkar i underhållsarbetet

• Du har löpande kontakter med kunder och leverantörer

Vi erbjuder en arbetsplats med öppenhet, flexibilitet och goda möjligheter att utvecklas i yrket.

Profil

Vi söker dig som har utbildning som ingenjör/tekniker eller motsvarande kunskaper. Gärna erfarenhet från kraftvärmeverk och hetvatten­centraler.

Du har erfarenhet av anläggningar med gas, olja, flis, pellets, el eller likvärdiga teknikområden.

Skicka din ansökan snarast till kontakt@lulekraft.se