Vem gör vad?

Samarbetet mellan SSAB och Luleå Energi har genom åren tillfört Luleå stora vinster till samhälle och miljön.