Historik

LuleKraft bildades 1977 av Svenskt Stål AB och Luleå Kommun för att utveckla affärsidén om att producera fjärrvärme med processgaser från SSAB i Luleå. Bolaget projekterade och byggde ett kratfvärmeverk i Aronstorp, strax intill SSAB.

Kraftvärmeverket togs idrift 1982 och har sedan dess producerat hetvatten och elkraft med samma ägare och med samma mål; att nyttiggöra processgas med minskad miljöpåverkan och god ekonomisk avkastning. Ägarna tecknade 2018 ett nytt långsiktigt samarbetsavtal som gäller till 2030.

Luleå Energi har fortsatt bygga ut fjärrvärmenätet som idag når alla bostads- och industriområden i Luleå, Gammelstad och Sunderbyn.

Sedan starten 1982 har LuleKraft levererat 40 TWh nyttig energi.