Företaget

LuleKraft bildades 1977 av Svenskt Stål AB och Luleå Kommun för att utveckla affärsidén om att producera fjärrvärme med processgaser från SSAB i Luleå. Bolaget projekterade och byggde ett kratfvärmeverk i Aronstorp, strax intill SSAB.

Kraftvärmeverket togs idrift 1982 och har sedan dess producerat hetvatten och elkraft med samma ägare och med samma mål; att nyttiggöra processgas med minskad miljöpåverkan och god ekonomisk avkastning. Ägarna tecknade 2018 ett nytt långsiktigt samarbetsavtal som gäller till 2030.

SSAB säljer processgas till LuleKraft till marknadspris och köper produkterna elkraft och ånga. Luleå Energi köper hetvatten till fjärrvärme. Bioenergi i Luleå köper torkgas och ånga till deras produktion av bränslepellets.

LuleKraft tar tillvara befintlig processgas och producerar elkraft och fjärrvärme, utan extra utsläpp eller ökad påverkan på miljön.

StyrelsE

Nils Edberg,  Ordförande
 Platschef, SSAB

Anneli Sjömark,  Vice ordförande
 VD, Luleå Energi

Tomas Hirsch
 Director and Head of Energy and ETS, SSAB Borlänge

Magnus Johansson
 Chef Värme & Kyla, Luleå Energi - VD Bioenergi

Kjell Cullberg
Driftingenjör (personalrepresentant)

Suppleanter

Ulrika Kieri
Manager Business controlling, SSAB Luleå

Jens Lundqvist
Styrelseordförande, Luleå Energi 

Patrik Midebjörk
Enhetschef Råjärn, SSAB Luleå

Vidar Langås
Ekonomichef, Luleå Energi

Joakim Larsson
Driftingenjör (personalrepresentant)

 

 

Ledning

Stefan Wiklund
 Vd/CEO

Björn Ek
 Chef Produktion

Linus Alström
Chef El/Instrument

Rickard Broström
Chef Mek/Underhåll

Sofie Nikas
Chef Administration