Företaget

LuleKraft driver ett kraftvärmeverk som ägs till lika delar av SSAB och Luleå Energi. Vår energikälla är processgaser från SSAB's stålverk i Luleå och våra produkter är hetvatten till fjärrvärme, elkraft, ånga och torkgas. Våra största kunder är Luleå Energi och SSAB. LuleKraft har 40 medarbetare och omsätter 300 MSEK.

Samarbetet mellan SSAB och Luleå Energi, i form av LuleKraft, har genom åren tillfört Luleå stora vinster, både till ägare, samhället och miljön. De pengar som Luleås alla hushåll och företag betalar för uppvärmning stannar i kommunen och blir intäkt och vinst i både kommunkassan och stålkoncernen.

SSAB säljer processgas till LuleKraft till marknadspris och köper produkterna elkraft och ånga. Luleå Energi är den stora användaren av det hetvatten som produceras och SSAB är den stora användaren av den elkraft som produceras. LuleKraft tar tillvara befintlig processgas och producerar elkraft och fjärrvärme, utan extra utsläpp eller ökad påverkan på miljön.

StyrelsE

Anneli Sjömark,  Ordförande
VD Luleå Energi

Nils Edberg,  Vice ordförande
Platschef, SSAB Luleå

Tomas Hirsch
Energy Affairs Manager, SSAB Borlänge

Magnus Johansson
Fjärrvärmechef, Luleå Energi

Kjell Cullberg
Driftingenjör (personalrepresentant)

Suppleanter

Ulrika Kieri
Business controller, SSAB Luleå

Jens Lundqvist
Styrelseordförande, Luleå Energi 

Patrik Midebjörk
Enhetschef Råjärn, SSAB Luleå

Vidar Langås
Ekonomichef, Luleå Energi

Joakim Larsson
Driftingenjör (personalrepresentant)

 

Ledning

Jonny Karlsson
Vd/CEO

Stefan Wiklund
Chef Produktion

Linus Alström
Chef El/Instrument

Rickard Broström
Chef Mek/Underhåll

Sofie Nikas
Chef Administration